przejdź do Sochaczew.pl
145850 odwiedzin

Kalendarz roku szkolnego

A A A

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 


Zimowa przerwa świąteczna - 23 - grudnia 2017 r.- 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 


Ferie zimowe - 15 - 28 stycznia 2018 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 

 


Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

- część humanistyczna - 18 kwietnia 2018r.
- część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018r.
- część z języka obcego nowożytnego 20 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość