przejdź do Sochaczew.pl
162508 odwiedzin

Aktualności

A A A

Zapisy dzieci do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie

na rok szkolny 2018/2019 odbędą się:


od 07.05.2018 do 24.08.2017r.

Karty zgłoszenia wydawane są w świetlicy szkolnej,  sekretariacie jak również można je wydrukować ze strony internetowej naszej szkoły http://sp7.sochaczew.pl/ z zakładki świetlica szkolna.

  

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W SOCHACZEWIE


na rok szkolny 2017/2018 odbędą się:

 od 08.05.2017r. do 25.08.2017r.

 

Karty zgłoszenia wydawane są w świetlicy szkolnej,  sekretariacie jak również można je wydrukować ze strony internetowej naszej szkoły z zakładki świetlica szkolna.


Andrzejki 2015r.

Andrzejki, to czas wróżb i zabaw. Nie mogło ich zabraknąć również w naszej szkolnej świetlicy. 26 listopada o godzinie 16.00 w świetlicy szkolnej odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci i rodziców.  Tego czwartkowego popołudnia za sprawą zaczarowanych butów, tajemniczych kotów i dyskotekowej muzyki świetlica stała się kolorową, magiczną salą, gdzie wspaniałą atmosferę przeplatały wróżby andrzejkowe. W trakcie zabawy dzieci zaprezentowały układy taneczne oraz nauczyły jednego układu rodziców i zaproszonych gości. Było bardzo przyjemnie i wesoło. Wszyscy bawili się świetnie i doskonale.

 


Zapisy dzieci do świetlicy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w dwóch turach:

 

 

I - od 13.04.2015 do 12.06.2015r.

II - od 15.07.2015 do 20.08.2015r.

Karty zgłoszenia wydawane są w świetlicy szkolnej,  sekretariacie jak również można je wydrukować ze strony internetowej naszej szkoły z zakładki świetlica szkolna.

 


 

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej

 1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I-III.
 2. Nabór dzieci odbywa się co roku na następny rok szkolny (w każdym roku wydawane są nowe karty zgłoszenia dziecka do świetlicy).
 3. O przyjęciu dzieci decyduje komisja w składzie: dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, pedagog szkolny.
 4. O przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest:
         a. praca zawodowa obojga rodziców,
         b. rodziców samotnie wychowujących dzieci (zaświadczenie o  zatrudnieniu z zakładu pracy do wglądu).
 6. Nieusprawiedliwiona przez rodziców trzytygodniowa nieobecność dziecka   upoważnia kierownika świetlicy do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu rodziców/opiekunów.
 7. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłoszone po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej.
 8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 9. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa wewnętrzny regulamin.  
 10. Karty zgłoszenia wydawane są w świetlicy szkolnej i sekretariacie. 
 11. Karty zgłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół  w Sochaczewie w zakładce Świetlica szkolna - dokumenty do pobrania.

 

Świetlicowe jasełka.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość