przejdź do Sochaczew.pl
254860 odwiedzin
Kryminalna lekcja

Uczniowie klasy 1b Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie uczestniczyli w lekcji otwartej z chemii prowadzonej metodą IBSE. Na lekcję zaproszeni byli rodzice, dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Sochaczewie. Lekcję prowadziła nauczycielka chemii -pani Roksana Mierzwińska, która też na wstępie omówiła metodę IBSE czyli nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych. Ogólnie mówiąc metoda opiera się na samodzielnym stawianiu hipotez, przeprowadzaniu doświadczeń i wysnuwaniu wniosków przez uczniów. Nauczyciel jest tylko osobą wspomagającą, wskazującą temat do badań, może pomagać w odpowiednim ukierunkowaniu źródeł wiedzy, pilnuje też oczywiście przestrzegania zasad BHP. Opisywana lekcja dotyczyła zagadki kryminalnej z zabójstwem w tle. Rozwiązanie zagadki wymagało zastosowania wiedzy nabytej na lekcjach chemii. Wszystkie odczynniki i pomoce potrzebne w czasie zajęć można znaleźć w domu (tak przecież pracował Sherlock Holmes). Uczniowie wykorzystywali jednak zestawy edukacyjne, na których pracują już od początku roku szkolnego. Prawidłowe rozwiązanie zagadki wymagało wykorzystania wiedzy i praktyki nie tylko z dziedziny chemii. Uczniowie musieli bowiem dopisać własną wersję kryminału. Jak zaangażowali się do pracy popatrzcie na załączonych zdjęciach.

Anna Mierzwińska

A A A
11.06.2015
godz.01:31
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość