przejdź do Sochaczew.pl
261397 odwiedzin
Lekcja pokazowa

LEKCJA POKAZOWA

W dniu 11 grudnia 2015 roku odbyła się lekcja pokazowa w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy III a o profilu językowym (4 godziny języka niemieckiego i 3 angielskiego w tygodniu). Uczniowie przybyli z wychowawcą – p. Dorotą Fergińską. Lekcję zorganizowała pani Aneta Cybulska. Zajęcia odbyły się w klasie II AB Liceum Ogólnokształcącego  w grupie z rozszerzonym niemieckim. Tematem zajęć były święta Bożego Narodzenia. Celem lekcji było nawiązanie wspólnej płaszczyzny porozumienia w języku niemieckim, zaprezentowanie ciekawej lekcji przy pomocy najnowocześniejszych technologii, promocja szkoły dla przyszłych uczniów oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami. Lekcja odbyła się w sali informatycznej. Uczniowie klasy II wykonywali liczne ćwiczenia na komputerze, rozwijając i sprawdzając swoje umiejętności ze słuchu, czytania, pisania mówienia. W czasie zajęć zostały przeprowadzone ćwiczenia, które znajdują się w zestawach egzaminacyjnych podczas egzaminu ustnego: rozmowa symulująca autentyczną sytuację komunikacyjną, opis ilustracji, udzielenie odpowiedzi na pytanie nauczyciela, czy też  dłuższa wypowiedź, podczas której uczniowie musieli wykazać się znajomością słownictwa bożonarodzeniowego, dnia powszedniego oraz różnymi strukturami gramatycznymi. Uczniowie gimnazjum również byli aktywni podczas zajęć. Dla nich zostały przygotowane zestawy ćwiczeń. Ich zadaniem było przyporządkowanie ilustracji do opisu oraz uzupełnienie tekstu z lukami (Lückentext). Na koniec zajęć pani Aneta Cybulska zapoznała uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół z ofertą edukacyjną swojej szkoły, która będzie proponowana uczniom kończącym gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016. Lekcja podobała się uczniom. Poradzili sobie z zaproponowanym zestawem ćwiczeń. Chcą też uczestniczyć w tego typu lekcjach w przyszłości. W planach są podobne zajęcia  w Zespole Szkół, a także konkurs językowy. Poprzez takie działania chcemy, aby uczniowie poszerzali swoje umiejętności z języka niemieckiego i się nim interesowali. Mają nadzieję na dalszą współpracę w dziedzinie języka niemieckiego oraz wymianę doświadczeń na tym polu.

Redakcja: p. Aneta Cybulska i p. Dorota Fergińska

A A A
17.01.2016
godz.20:17
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość