przejdź do Sochaczew.pl
230669 odwiedzin
Sprzątanie świata 2016

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

KLASY PIĄTE W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2016"

W słoneczny piątek 16 września uczniowie klas piątych wraz z wychowawczyniami: p. Renatą Jabłońską, p. Mariolą Paciorkowską i p. Katarzyną Czajkowską w ramach akcji " „Sprzątanie świata – Polska 2016”,  udali się do Puszczy Kampinoskiej (Wilcze Tułowskie), aby wysprzątać obrzeża lasu z zalegających tam śmieci. Wyposażeni w rękawice ochronne i worki wyruszyliśmy szlakiem, który wskazali nam pracownicy puszczy: starszy strażnik SP p.Roman Szymański i strażnik SP Janusz Szynert, którym przy tej okazji bardzo dziękujemy za miłą współpracę :). Śmieci było co niemiara, zapełniliśmy wiele worków, a one zapełniły 1 furgonetkę i 1 przyczepkę. Na zakończenie panowie strażnicy przygotowali nam ognisko. Były pieczone kiełbaski, pieczony chleb i pianki:). Chwila zabawy w lesie, radość z ostatnich letnich promieni słońca, wspólna fotografia i powrót do domu.

Za rok też tam będziemy!

                                                                                                             K. Czajkowska

Więcej o akcji:

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwane są i w miarę możliwości usuwane dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Sprzątanie Świata - Polska = razem możemy więcej!

źródło: www.naszaziemia.pl

A A A
16.09.2016
godz.00:21
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość