przejdź do Sochaczew.pl
203109 odwiedzin
"KAPELUSZ PANI WIOSNY"-KONKURS

REGULAMIN   KLASOWEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO  PT. „KAPELUSZ PANI WIOSNY” 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie.

2. Każda klasa dostarcza tylko jeden kapelusz.

3. Technika wykonania prac: praca przestrzenna

4. Wszystkie elementy składowe kapelusza muszą być wykonane samodzielnie.

5. Technika  i pomysłowość dowolna, kapelusz nie powinien zawierać elementów podlegających szybkiemu rozkładowi organicznemu.

6. Do każdej prace należy dołączyć kartkę zawierającą informacje:  klasa oraz nazwisko opiekuna.

7. Prace należy składać do p. Renaty Bogdanowicz lub p. Moniki Bety do  dnia 16.04.2018r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.04.2018r.

9.  Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie nagrodą dla całej klasy będą bilety wyjazd do TIME MACHINE minigolf w Warszawie (koszt wynajęcia autokaru pokrywa wygrana klasa).

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie również przewidziane są upominki dla klasy.

Cele konkursu:

1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.

3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosennym.

4. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez działanie w różnych materiałach  i technikach.

5. Pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni.

Kryteria oceny:

Oceny dostarczonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

1. zgodność z regulaminem konkursu

2. umiejętności artystyczne autorów prac

3. oryginalność pomysłu

4. estetyka wykonania

5. ogólne wrażenie artystyczne, pomysłowość, bogactwo użytych materiałów

6. samodzielność uczniowska w wykonaniu prac będzie podstawą do oceny

 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej .

Pomysłodawca konkursu:  p. Renata Bogdanowicz i p. Monika Beta

                         

Organizatorem i sponsorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców.   

A A A
05.03.2018
godz.21:02
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość