przejdź do Sochaczew.pl
261353 odwiedzin
NOWE INFORMACJE-NAUKA ZDALNA I REKRUTACJA DO KLASY 0 I 1

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z elementów procesu rekrutacji jest złożenie do placówki pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 podpisane przez rodziców wnioski można przesłać na adres mailowy placówki pierwszego wyboru w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną w placówkach oświatowych przy wejściu zostaną ustawione pojemniki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Taki pojemnik będzie wystawiony w oknie biblioteki, ale w miarę możliwości prosimy o przesyłanie dokumentów na adres szkolnej skrzynki pocztowej sp7.sochaczew@wp.pl.

Przepraszamy za utrudnienia.


Od czwartku tj. 26-03-2020 materiały edukacyjne będą dostępne dla poszczególnych klas ze wszystkich przedmiotów na naszej stronie internetowej.

Dalsze informację będą przekazywać wychowacy klas.

Ochrona danych osobowych podczas nauczania zdalnego.

A A A
23.03.2020
godz.12:23
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość