przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
350856 odwiedzin
NOWY PLAN OD 15 KWIETNIA

Plan lekcji dla klas 4-8 będzie obowiązywał

od dnia 15 kwietnia 2020 r. do odwołania.

 

Nauczanie włączające  obywa się bez zmiany liczby godzin.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne  bez zmiany liczby godzin.

Zajęcia  rewalidacyjne 1 godzina tygodniowo. 

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie 1 godzina tygodniowo w klasach, w których w obecnym semestrze przedmiot jest realizowany. 

 

Wszystkie materiały edukacyjne, które były dotychczas umieszczone

na naszej stronie będą dostępne tylko do 15 kwietnia 2020 r.

Po tym terminie będą już nowe materiały według zmienionego planu.

A A A
13.04.2020
godz.06:49
kontakt