przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
337950 odwiedzin
NAUKA STACJONARNA

Dnia 15 listopada 2021 (od poniedziałku)

wszytkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

 

Ze względu na obecną sytuację bezwzględne jest przestrzeganie zasad zgodnych z wytycznymi MEN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2021 roku:

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym: osłona ust i nosa w postaci maseczek, dezynfekcja rąk, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa oraz ust.
  • Stosowanie maseczek przez uczniów w przestrzeni wspólnej.


wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

A A A
10.11.2021
godz.00:01
kontakt