przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
350861 odwiedzin
Zapisy do świetlicy szkolnej

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

odbędą sie od 05.05.2022 do 20.06.2022

 

Karty zgłoszenia do odbioru w świetlicy szkolnej, sekretaracie szkoły lub do pobrania ze strony.

 

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.

 

1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 0-III

2. Nabór dzieci odbywa się co roku na następny rok szkolny (w każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy).

3. O przyjęciu dzieci decyduje komisja w składzie: dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, pedagog szkolny.

4. O przyjęciu do świetlicy decyduje również kolejność zgłoszeń.

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest:

    a-praca zawodowa obojga rodziców

    b-rodziców samotnie wychowujących dzieci.

6. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłoszone po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej.

7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

8. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa wewnętrzny regulamin.

9. Karty zgłoszenia wydawane są w świetlicy szkolnej i sekretariacie oraz do pobrania na stronie www.sp7.sochaczew.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023.doc

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023.pdf
 

A A A
26.04.2022
godz.20:52
kontakt