przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362527 odwiedzin
Wraca konkurs patriotyczny

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej

3 listopada 2022 r.

 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

TERMIN KONKURSU: 3 LISTOPADA 2022 r. godzina 9:00

PODSUMOWANIE KONKURSU: 10 LISTOPADA 2022 r. godzina 12:00 Kramnice Miejskie Sochaczew ul. 1 Maja 21  

UCZESTNICY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych należących do powiatu sochaczewskiego.

Cele konkursu:

 • wprowadzenie nowej formy świętowania kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • zapoznanie uczniów z dorobkiem twórców polskich piosenek patriotycznych
 • przypomnienie młodym ludziom o obowiązku miłowania Ojczyzny
 • nauka szacunku do historii i wzmocnienie narodowej tożsamości
 • rozbudzenie uczuć patriotycznych
 • zaprezentowanie umiejętności wokalnych solistów oraz dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych działających w Szkołach na terenie Sochaczewa
 • promocja wyróżniających się (utalentowanych) wykonawców szerszej publiczności 
 • inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i doskonalenia warsztatu 
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 
 • integracja społeczności międzyszkolnej 

REGULAMIN KONKURSU

Kategorie konkursu:   

 • Soliści klas I – III szkół podstawowych
 • Zespoły klas I - III szkół podstawowych
 • Soliści klas IV – VI szkół podstawowych
 • Zespoły klas IV - VI szkół podstawowych
 • Soliści klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich
 • Zespoły klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich

Zasady uczestnictwa:

 • w konkursie mogą uczestniczyć soliści i zespoły ze Szkół Podstawowych Powiatu Sochaczewskiego
 • każda Szkoła może oddelegować na konkurs JEDEN ZESPÓŁ (trzy lub czteroosobowy) i DWÓCH solistów w każdej kategorii wiekowej
 • w skład zespołu wchodzą wokaliści lub wokaliści i instrumentaliści, łącznie zespół może liczyć max 4 osoby !
 • każdy uczestnik bądź zespół prezentuje 1 utwór o tematyce patriotycznej w języku polskim
 • wykonawcy mogą występować a cappella, z akompaniamentem „na żywo” lub z pół-playbackiem na PENDRIVIE (format MP3). Organizator dopuszcza tzw. „chórki” wyłącznie w pół-playbackach solistów, natomiast w przypadku zespołów, podkład może być tylko czysto instrumentalny.
 • proszę zwrócić uwagę na jakoś podkładu.
 • podkład nie powinien zawierać głównej linii melodycznej.
 • organizator zapewnia nagłośnienie.
 • w celu sprawdzenia pendrivów lub rozstawienia instrumentów proszę o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej.
 • PROSIMY PRZYNOSIĆ PODKŁADY NAGRANE NA PŁYTY CD BĄDŹ PENDRIVE! (zal-1-pat.pdfNIE ODTWARZAMY NAGRAŃ Z PŁYT DVD, A PENDRIVE POWINIEN ZAWIERAĆ TYLKO PODKŁADY POTRZEBNE NA KONKURS, NIEPOGRUPOWANE W FOLDERY).

Jury:

 • organizator konkursu powoła komisje w skład, której wchodzić będą minimum 3 osoby m.in. nauczyciele, dyrektorzy, artyści estradowi, wokaliści, instrumentaliści, historycy i inni.
 • organizator nigdy nie powoła w skład komisji nauczycieli instruktorów przygotowujących uczestników konkursu.
 • jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej, dopuszcza się przyznanie wyróżnień, gdy uczestników jest bardzo dużo, a poziom konkursu wysoki.
 • wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Kryteria oceny:

 • umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja)
 • muzykalność
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:

 1. wszyscy uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy
 2. laureaci otrzymują nagrody rzeczowe
 3. wybrani laureaci wystąpią podczas gali wręczania nagród 10 listopada br. o czym poinformujemy wcześniej

Miejsce przebiegu konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Fryderyka Chopina 99

(sala gimnastyczna)

Informacji udziela koordynator konkursu – p. Kinga Przybylska, tel. 0-666-28-27-03

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1) wraz ze zgodami o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2 i załącznik nr 3) należy nadesłać podpisane pocztą elektroniczną na adres: muzyka.sp7sochaczew@gmail.com  w tytule wpisując konkurs patriotyczny
 • PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ FAKSEM DO SZKOŁY !!! NIE MAMY FAKSU!
 • Zgłoszenia należy nadesłać nie później niż do 23 października 2022 roku.

UWAGA !

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.

W trosce o uniknięcie zamieszania odpiszę mailowo na wszystkie otrzymane zgłoszenia w przypadku braku mojej odpowiedzi proszę telefonicznie upewniać się czy otrzymałam zgłoszenia z danej szkoły. Brak upewnienia się instruktora o przyjęciu zgłoszenia nie zobowiązuje organizatorów do przyjęcia danej szkoły po upływie terminu zgłoszeń.

 • Karta zgłoszenia – załącznik nr 1 jest dołączona do regulaminu konkursu.
 • Zgody o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 i nr 3.
 • Regulamin dostępny również na stronie internetowej szkoły www.sp7.sochaczew.pl w zakładce KONKURSY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie J

                                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

                                                                                                          Pan Zbigniew Pakuła

                                                                                                          Koordynator konkursu

                                                                                                            Kinga Przybylska

                                                   

A A A
16.09.2022
godz.13:16
 
kontakt