przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
355790 odwiedzin
KONKURS PLASTYCZNY-"ZNANY I LUBIANY ZAWÓD RZEMIEŚLNICZY"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZEDSTAW ZNANY I LUBIANY ZAWÓD RZEMIEŚLNICZY”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 7 im Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Inicjator:  Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Cele konkursu:
– popularyzacja zawodów rzemieślniczych
– kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej
– promowanie wiedzy o rynku pracy
– poprzez poznanie zawodów rzemieślniczych, zdobycie wiedzy o życiu społecznym i gospodarczym
– rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych
– rozwijanie kreatywności oraz umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń związanych z wybranym zawodem
– nauka szacunku dla pracy innych.

Zasady konkursu:
– zadaniem uczniów klas I-VIII jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 które przedstawiają osoby, wykonujące wybrany zawód,

– pracę  należy opisać na odwrocie zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1)

– do każdej pracy należy dołączyć  zał. nr 2 będący: zgodą na nieodpłatną publikację pracy

– prace należy dostarczyć w formacie A3

– praca konkursowa powinna przedstawiać wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego (lista zawodów rzemieślniczych – zał. nr 3).

- wszystkie prace przechodzą na własność organizatora

Kryteria oceniania prac:
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
– merytorycznie – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
– inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,
– wizualnie – wrażenie estetyczne.
Konkurs na etapie szkolnym przeprowadza Organizator, który przekazuje wszystkie prace do Inicjatora Konkursu, a następnie dokonuje oceny i ogłasza jego wynik Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą:
– przedstawiciele Izby Rzemieślniczej,  Koordynator Konkursu, eksperci merytoryczni, przedstawiciele partnerów Konkursu. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Prace konkursowe powinny być dostarczone do Organizatora Konkursu w wyznaczonym terminie wraz z dołączonym do każdej pracy:
– formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1),
–zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 2),
Brak któregoś z w/w załączników powoduje wykluczenie pracy z konkursu.
– każdy uczestnik samodzielnie może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
Prace powinny odzwierciedlać wiedzę uczniów na temat przedstawianego przez nich zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Nagrody:
Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych laureatom za I, II i III miejsce mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia Inicjatora Konkursu. Nie określa się i nie ogranicza liczby wyróżnionych miejsc. Na wszystkich uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Termin:
Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2022 r. do szkolnego do Pani Kingi Przybylskiej sala nr 3 lub do Pani Wioletty Tarczyk sala nr 19 w wyznaczonym terminie (prace powinny być dokładnie opisane: imię i nazwisko ucznia, klasa)

Wykaz preferowanych zawodów rzemieślniczych.docx

Załączniki :

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

A A A
29.11.2022
godz.21:20
 
kontakt