przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
288104 odwiedzin
Przedszkolaki na start

Ostatniego dnia lutego odbyło się spotkanie rodziców dzieci urodzonych w 2007r.(sześcioletnie) z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz dyrekcją Miejskiego Przedszkola nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 7. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele wychowawcy klas przedszkolnych i pierwszych, pedagog szkolny, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego oraz psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Gości przywitała p. dyrektor Zespołu Szkół Teresa Lutyńska. Następnie p. Naczelnik Wydziału Edukacji p. Beata Okraska – Ćwiek przedstawiła politykę miasta w zakresie edukacji dzieci sześcioletnich. Bardzo istotnym elementem spotkania był występ artystyczny uczniów klasy I A – językowej, którzy pod opieką wychowawczyni p. Ewy Fergińskiej przygotowali przedstawienie pt.”Sen Zosi”. Uczniowie tej klasy zaprezentowali także kilka utworów w języku angielskim i niemieckim. W dalszej części programu zaprezentowali się uczniowie z klasy I B i I C. Należy tu podkreślić, iż wśród występujących uczniów wielu było sześciolatków. Kolejne punkty spotkania to zaprezentowanie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola nr 6, której dokonali dyrektorzy p. Teresa Lutyńska i p. Ewa Brylska. O dojrzałości dzieci sześcioletnich do podjęcia obowiązków w klasie pierwszej mówiła psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej p. Adrianna Szczepanik.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, będąca wymianą doświadczeń edukacyjnych.

Jacek Zagajewski

A A A
25.03.2013
godz.19:52
kontakt