przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
271083 odwiedzin
Głosuj na nasz projekt
Znamy już projekty Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego

Komisja opiniująca wnioski do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła pracę nad projektami zgłoszonymi do SBO na rok 2014. Komisja oceniała wnioski pod względem formalnym jak również weryfikowała, na podstawie opinii merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego, możliwość realizacji złożonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekty będą poddane pod głosowanie w dniach od 8 do 18 października 2013 roku. W tym zacnym gronie znalazł się również nasz projekt dotyczący budowy boiska.

"Budowa boisk przy Zespole Szkół w Chodakowie

Zgłaszający:  Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkół

Wartość zadania: 800.000 zł  

Projekt przewiduje budowę wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych tj. m.in. piłki koszykowej i piłki ręcznej (ogrodzone, oświetlone, nawierzchnia syntetyczna jak na „Orliku” przy Gimnazjum Nr 2), a także drugiego boiska do piłki nożnej. Ono także miałoby być nowoczesne, wyposażone w sztuczną trawę, bramki, oświetlenie, ogrodzone. Autorzy widzieliby w ramach tego kompleksu także bieżnię lekkoatletyczną 3-torową.

W tym celu należy przygotować i uporządkować teren szkolny, który obecnie porośnięty jest krzakami i drzewami oraz rozebrać betonowy płot. W uzasadnieniu projektu czytamy, że szkoła boryka się z problemami braku miejsca do odbywania zajęć z wychowania fizycznego. Boisko, służyłoby nie tylko szkolnej młodzieży, ale również okolicznej społeczności."

(Zaczerpnięte z http://obywatelski.sochaczew.pl)

A A A
02.10.2013
godz.23:30
 
kontakt