przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
288093 odwiedzin
V BIEG CHOPINA

Stowarzyszenie Rodzina Szkół Chopinowskich,

Dyrektor Zespołu Szkół w Sochaczewie,

"Aktywni" Sochaczew

serdecznie zapraszają na V Bieg Chopina,

który odbędzie się 14 czerwca 2014r.

od godziny 9.00 na stadionie "Bzura" przy ul. Fryderyka Chopina.

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Szkół Chopinowskich

Agata Kalińska

 REGULAMIN „Biegów Chopina” – Sochaczew - Chodaków 14.06.2014

1.Termin zawodów: 14.06.2014 (sobota)

2.Miejsce zawodów: Boisko KS Bzura Chodaków przy hali sportowej MOSiR w Sochaczewie ul Chopina 101 i teren przyległy do niego.

3.Organizatorzy: Burmistrz Miasta Sochaczew, KM „Aktywni” Sochaczew, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Szkół Chopinowskich”, Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie, Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

4.Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Wójt Gminy Sochaczew.

5.Uczestnicy i program biegów:

a. Godzina 9.00 uroczyste rozpoczęcie zawodów

b. Godzina 9.15 bieg dziewcząt i chłopców ur. w 2007 i młodszych ok. 100 metrów.

c. Godzina 9.30 bieg dziewcząt (rocznik 2006,2005) – ok. 400 metrów.

d. Godzina 9.40 bieg chłopców (rocznik 2006,2005) – ok. 400 metrów.

e. Godzina 9.50 bieg dziewcząt (rocznik 2004-2003) – ok. 600 metrów.

f. Godzina 10.00 bieg chłopców (rocznik 2004-2003) – ok. 600 metrów.

g. Godzina 10.10 bieg dziewcząt (rocznik 2002-2001) – ok. 800 metrów.

h. Godzina 10.25 chłopców (rocznik 2002-2001) – ok. 800 metrów.

i. Godzina 10.40 bieg dziewcząt (rocznik 1998, 1999, 2000) – ok. 1000 metrów.

j. Godzina 10.55 chłopców (rocznik 1998, 1999, 2000) – ok. 1000 metrów.

k. Godzina 11.10 bieg OPEN ok. 3000 metrów – kobiety (1997 i starsze); ok. 5000 metrów mężczyźni (1997 i starsi);

l. Godzina 11.50 – zakończenie zawodów.

6.Nawierzchnia w biegach młodzieżowych szutrowa, trawiasta oraz betonowa. Zakaz biegania w kolcach.

7.Zapisy do biegów przyjmowane są do 12.06.2014 do godziny 15.00. Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie klubu. Dostępny jest w zakładce „Nasze Imprezy” www.aktywni.esochaczew.pl

8.W biegach OPEN kobiet i mężczyzn nie przewiduje się klasyfikacji wiekowej.

9.Do biegu OPEN dopuszczani będą zawodnicy poniżej 18 roku życia pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego.

10.W ciągu 48 godzin od dokonanego zgłoszenia organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia – umieszczając zawodnika na liście startowej. Lista dostępna jest na www.aktywni.esochaczew.pl w zakładce „Nasze imprezy”.

11.Organizatorzy fundują: dyplomy, medale dla każdego uczestnika, puchary oraz upominki niespodzianki o których informować będziemy na stronie www.aktywni.esochaczew.pl.

12.Za posiadanie ważnych legitymacji szkolnych, badań lekarskich lub zgód od rodziców na start w zawodach odpowiadają opiekunowie ekip sportowych.

13.Kierownicy i opiekunowie poszczególnych szkół odpowiadają za bezpieczeństwo i dyscyplinę swoich ekip.

14.Lista startowa zostanie zamknięta ostatecznie w dniu 12.06.2014 po godz. 22.00.

15.Z chwilą zgłoszenia szkoły/klubu prosimy bacznie śledzić stronę www.aktywni.esochaczew.pl tam w zakładce „Nasze Imprezy” podawane będą na bieżąco informacje dotyczące biegu.

16.Udział w zawodach jest bezpłatny.

17.Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje, poniesione przez uczestników w trakcie, przed jak i po zawodach.

18.Ubezpieczenie zawodników jest obowiązkiem szkoły/klubu lub indywidualna sprawą zawodnika.

19.Zawodnicy startują w biegach bez kolców.

20.Każdy startujący zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy itp.)

21.Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

22.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub uszkodzone przez uczestników podczas, w trakcie i po imprezie rekreacyjno sportowej.

O sprawach nagłych nie ujętych regulaminem decyduje organizator. Telefon do koordynatora biegu 697296626.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

A A A
09.06.2014
godz.22:21
 
kontakt