przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
350855 odwiedzin

Szkoła Podstawowa nr 7

A A A
Informujemy, że w dniach:  
od 01.03.2022 do 31.03.2022

będzie odbywał się I etap rekrutacji kandydatów do oddziałów „0” i klas 1.
Aby zapisać dziecko do szkoły, należy skorzystać z następujących stron:
  • dla kandydatów
     do klas „0”:
  • dla kandydatów
     do oddziałów 1:

 

Elektroniczna rejestracja dziecka odbywa się w pięciu krokach, podczas których wprowadzane są dane wymagane w procesie rekrutacji oraz generowany jest wydruk wypełnionego wniosku. W celu rozpoczęcia zgłaszania kandydatury dziecka do szkoły, należy kliknąć przycisk: Zgłoś kandydaturę znajdujący się nad bocznym menu. Przy zapisywaniu będzie potrzebny PESEL dziecka.

Po zakończeniu procesu elektronicznej rekrutacji prosimy o wydrukowanie wygenerowanego wniosku, podpisanie go i dostarczenie wydruku do sekretariatu szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
odbędzie się dnia 21.04.2022 r. do godziny 15:00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 22.04.2022 – 29.04.2022 r. do godziny 16:00.

 

WNIOSEK DO POBRANIA (dla rodziców niekorzystających z naboru elektronicznego)

wniosek-sp7

kontakt