przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
355794 odwiedzin

Informacje

A A A
Na mocy §5 Rozp. MEN z dnia 05.10.2010r. dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Sochaczewie będą:

-31 października 2022r.,

-02 maja 2023r.,

-04 maja 2020r. ,

-05 maja 2023r.,

-23 maja 2023r. (egzamin ośmioklasisty),

-24 maja 2023r. (egzamin ośmioklasisty),

-25 maja 2023r. (egzamin ośmioklasisty),

-09 czerwca 2023r., PORADNIK DLA RODZICÓW- o lekach, dopalaczach i innych używkach bez histerii.

Wykaz literatury pedagogiczno – psychologicznej dla rodziców

1. dr Amanda Kirby – Dyspraksja rozwojowe zaburzenie koordynacji

2. Małgorza Dąbrowska – Moje dziecko jest dyslektykiem

3. Tadeusz Wolańczuk – Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci

4. Ross Campbell – Jak naprawdę kochać pełne gniewu dziecko

5. D. Peter – Narkotyki i nastolatki

6. S.G.mattis – Lęk i fobie nastolatków

7. M.F. Hirigoyen – Molestowanie moralne

8. Krzysztof Zajączkowski – Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

9. Wanda Badura Madej – Przemoc w rodzinie

10. James L.greenstone – Interwencja kryzysowa

11. Maria Molicka – Bajki terapeutyczne

12. Maria Molicka – Bajkoterapia

13. Aleksandra Karasowska – Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania

14. Agnieszka Rynkiewicz – Zespół Aspergera

15. Robert J. Ackerman – Zanim będzie za późno


 


kontakt