przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362524 odwiedzin

IPNI

A A A

IPNI- Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.


Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w okresie od 01.07.2012 do 31.09.2015r

 

  • W projekcie bierze udział  50 szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego (31 szkół) i mazowieckiego (19 szkół)  w tym nasza Szkoła Podstawowa nr 7. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzili nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV w pierwszym roku oraz IV i kontunuacja w V w drugim roku.

 

  • Zajęcia będą prowadzone w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole.

 

  • Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etatu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 50 SP z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego.

 

  • Dla potrzeb projektu dla każdej szkoły zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych.

 

Jesteśmy przekonani, że Projekt przyczyni się do:

  • uatrakcyjnienia zajęć szkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interdyscyplinarnych;
  • poprawy wyniku sprawdzianu zewnętrznego poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;
  • uzupełnienia bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych;
  • podniesienia kwalifikacji nauczycieli dotyczących umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, głównie metodą projektów i metodą przewodniego tekstu  oraz  z zakresu obsługi  wyposażenia do prowadzenia zajęć i  przygotowania  do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego.
  •  
kontakt