przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362525 odwiedzin

Regulaminy

A A A

Kryteria przyjmowania dzieci do swietlicy szkolnej.

 


 

Aneks do regulaminu świetlicy 25-08-2020r.

 


 

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:

Świetlica szkolna Zespole Szkół w Sochaczewie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00. Jej nauczyciele pracują wg rocznego planu pracy, realizując własny program opiekuńczo - wychowawczy skonstruowany w oparciu o aktualny i obowiązujący plan pracy szkoły oraz jej program wychowawczy. 

W ramach funkcjonowania świetlicy odbywają się zajęcia o charakterze:       

 •  plastycznym
 • czytelniczym
 • ogólnorozwojowym z elementami bajki terapeutycznej
 • umuzykalniającym
 • sportowym
 • informatycznym
 • muzycznym (m. in. karaoke)
 • relaksacyjnym
 • dydaktycznym
 • tanecznym
 • przyrodniczo-ekologicznym
 • teatralnym
 • zdrowego żywienia
 • socjoterapeutycznym
 1. Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie z klas I – VI i gimnazjum, przed  i po zakończeniu zajęć lekcyjnych i dodatkowych.
 2. Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się maksymalnie  25 uczestników zajęć świetlicowych.
 3. Uczniowie w ramach zajęć korzystają pod opieką wychowawców z pomieszczeń świetlicy  oraz infrastruktury sportowej szkoły (boiska, bieżnie, sala gimnastyczna).

         Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów: gry elektroniczne, telefony komórkowe, odtwarzacze itp. Prosimy  więc, aby  dzieci nie przynosiły wyżej wymienionych rzeczy na teren świetlicy.

 

A. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

B. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

C. REGULAMIN STOŁÓWKI

D. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

kontakt