przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362524 odwiedzin

Informacje

A A A

Obiady są wydawane od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do 13:00.

Ustala się następujące zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki:

Rodzice zobowiązują się wnosić opłatę  do 10-go dnia każdego miesiąca,  w którym następuje korzystanie z posiłków.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wymienionym terminie, dziecko nie zostanie wpuszczone na obiady.

W przypadku niekorzystania z posiłków w stołówce szkolnej z powodu nieobecności ucznia, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za ten posiłek za każdy dzień nieobecności następujący po dniu jej zgłoszenia.

 

(Uchwała Nr XXII/216/2008 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22.01.2008r.)

kontakt