przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
350853 odwiedzin

Historia szkoły

A A A

Szkoła Powszechna w Chodakowie powstała w 1925 roku. Początkowo była to szkoła jednoklasowa, ale z upływem czasu jej stopień organizacyjny podnoszono, aż w roku szkolnym 1934/1935 stała się szkołą siedmioklasową. Wpływ na jej rozwój wywierała powstała w 1928 r. Fabryka Przędzy i Tworzyw Sztucznych. To właśnie wokół jej murów powstało osiedle fabryczne, które z czasem przekształciło się w osadę, a potem w miasto. Wzrastająca z każdym rokiem liczba mieszkańców Chodakowa powodowała wzrost liczby uczniów oraz konieczność rozbudowy szkoły. I tak w roku szkolnym 1930/31 uczyło się 237 uczniów podzielonych na 5 kompletów, a w roku 1938/39 uczyło się już 773 uczniów podzielonych na 14 kompletów. Do roku 1934 szkoła mieściła się w salach wynajętych od okolicznej ludności. W 1934 roku wybudowany został okazały gmach szkolny, który rozwiązał problemy lokalowe placówki na najbliższe lata. Warunki nauczania uległy znacznej poprawie dzięki dość dobremu przygotowaniu do celów dydaktycznych nowego budynku szkolnego. Z każdym rokiem przybywało też nauczycieli. Jeżeli w roku szkolnym 1930/31 pracowało ich troje, to w roku szkolnym 1938/39 już dwunastu. Nauczyciele dysponowali w swoje pracy bardzo bogatym zestawem pomocy naukowych, często kupowanym przez fabrykę i rodziców. Swoje zainteresowania mogli rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych. Działało wiele organizacji uczniowskich, które skupiały znaczną część młodzieży szkolnej. Szkoła ta stanowiła aktywny ośrodek życia kulturalnego w chodakowskim środowisku. 

Na przestrzeni lat 1945-2001 zaszły istotne zmiany w sytuacji materialnej szkoły i w warunkach nauki. Warunki te tuż po wojnie były bardzo ciężkie gdyż szkoła miała tylko siedem sal lekcyjnych. Na jedną salę lekcyjną przypadało około 97 uczniów. Stopniowo sytuacja ulegała poprawie. W 1961 roku władze szkolne dokonały rozbudowy budynku. Do starej części dobudowano dwa skrzydła. Szkoła uzyskała w ten sposób nowe sale lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę, gabinety lekarskie. Z tej okazji społeczność Chodakowa ufundowała szkole sztandar. W roku szkolnym 1974/75 do nauki wykorzystywano 25 sal lekcyjnych, a zatem na jedną salę przypadało 35 uczniów. Dalsza rozbudowa bazy materialnej szkoły miała miejsce w 1990 roku. Dobudowano wówczas pawilon administracyjny, w którym na parterze znajdują się obszerne szatnie a na piętrze administracja szkolna. W 1992 roku szkoła otrzymała część pomieszczeń przedszkola, gdzie mieści się teraz nauczanie początkowe. 

Obecnie szkoła liczy 749 uczniów. Do nauki wykorzystywanych jest 26 sal lekcyjnych dwie sale gimnastyczne, dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne, świetlica i biblioteka.

kontakt