przejdź do Sochaczew.pl
261577 odwiedzin

j. angielski

A A A

Klasa  8b

15th April, 2020

Wednesday

It’s ……………(pogoda)

Topic: Czasy Past Simple i Past Continuous – utrwalenie.

 

1. Przypominamy sobie teorię dotyczącą czasów Past Simple/Past Continuous.

2. W zeszycie wykonujemy zadania z podręcznika:

ex.1/44 – wybieramy właściwą odpowiedź

ex.2/44, ex.3/45 – wpisujemy czasowniki w czasie Past Simple lub Past Continuous

3. W zeszycie ćwiczeń wykonujemy zadania 1, 2, 3 str. 25

Te ćwiczenia proszę abyście mi odesłali do 20.04.2020 na adres:

a.kwiatkowskasp7@gmail.com

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość