przejdź do Sochaczew.pl
224163 odwiedzin

historia

A A A

Historia na 31.03.20

Klasa 8B i 8c

Temat: Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku.

Na co będę zwracać uwagę:

  1. Rewolucja obyczajowa i seksualna.
  2. Organizacje terrorystyczne.
  3. Martin Luter King-walka o zniesienie dyskryminacji rasowej w USA.
  4. Próby zahamowania laicyzacji-Sobór Watykański II.

Karta pracy:

  1. Do zeszytu przedmiotowego przepisz temat i zagadnienia od 1 do 4 (to co wyżej).
  2. Zagadnienie nr 1: te dwa pojęcia opracowujesz pisemnie w formie elektronicznej
  3. Zagadnienie nr 2: wypisujesz te organizacje i w formie elektronicznej (bezpośrednio w treści wiadomości email)

W ten sposób opracowane dwa pierwsze zagadnienia przesyłasz do dnia 2 kwietnia do godz.16.00 na adres: zdalniehistoria@gmail.com.

Pzdrawiam.


Klasy 8B

Temat: Droga ku wspólnej Europie.

Na co będę zwracać uwagę:

  1. 1.Wymień Ojców–założycieli Unii Europejskiej.
  2. 2.Etapy kształtowania się zjednoczonej Europy.

Karta pracy:

Opracuj pisemnie dwa zagadnienia podane wyżej.

Opracowane zadania prześlij na adres zdalniehistoria@gmail.com

Do dnia 02.04.20. do godz.15.00

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość