przejdź do Sochaczew.pl
261349 odwiedzin

język polski

A A A

edyta.zagajewska@op.pl

Lekcja 15.04.2020

Temat: Warsztat pisarza, czyli o sztuce pisania opowiadań.

  1. Zapoznaj się z instrukcją pisania opowiadania str.229
  2. Przeczytaj przydatne słowa, które  przydadzą się nam podczas pisania opowiadania str.229
  3. Przeczytaj treść przykładowego opowiadania ze strony 230
  4. Przepisz do zeszytu elementy budowy opowiadania

Tytuł

 Wstęp

- określenie czasu i miejsca wydarzeń

Rozwinięcie

- przedstawienie po kolei przebiegu wydarzeń

Zakończenie

- moje przemyślenia

 

  1. Praca domowa

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3str 231 z podręcznika.  Prześlij na pocztę.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość