przejdź do Sochaczew.pl
233795 odwiedzin

język angielski

A A A

06-04-2020

Topic: Present Simple affirmative – ćwiczenia.

Wpiszcie do zeszytu temat oraz odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika.

Na ostatnich zajęciach dowiedzieliście się jak tworzyć zdania twierdzące w czasie Present Simple. Dzisiaj przyszła pora na ćwiczenia J

Rozpocznijmy od następującego ćwiczenia (na końcu kliknijcie CHECK ANSWERS, żeby sprawdzić swoje odpowiedzi):

https://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%204.htm

Następnie otwórzcie podręcznik na stronie 68 i wykonajcie dwa ćwiczenia:

ćw. 2 str. 68 – Należy wybrać właściwą formę czasownika.

ćw. 3 str. 68 – Dopasujcie czasowniki do zdań w tekście. Pamiętajcie, że w niektórych zdaniach należy odmienić czasownik dodając końcówkę –s/-es/-ies.

Odpowiedzi do tych dwóch ćwiczeń wyślijcie mi do środy 8 kwietnia (angielski.sp7.jo@gmail.com). Za te ćwiczenia możecie otrzymać +.

 

 

 

08.04.2020

Topic: Easter.

 

Zapoznaj się z nowym słownictwem:

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-vocabulary.html

Wykonaj ćwiczenie:

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html

Obejrzyj krótki filmik „White House Easter Egg Hunt”.

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/pre-intermediate/listening-quiz.html

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość