przejdź do Sochaczew.pl
224230 odwiedzin

geografia

A A A
Przesłane materiały są uzupełnieniem wcześniej przesłanych zadań.
12.03.20     nr1.        Temat-Ludność Ameryki.
-W Ameryce żyją przedstawiciele ludności białej, żółtej i czarnej,oraz przedstawiciele odmian mieszanych,np.Metysi,Mulaci,Zambosi.
-Rdzenną ludność stanowią Indianie.
-Wyjaśnij termin-grupa etniczna[było w kl.7]
-zadanie1str125
-przepisz wszystko do zeszytu.
19.03.20      nr2          Temat-Urbanizacja w Ameryce.
 -Urbanizacja to rozwój miast,w Ameryce Północnej i Południowej rozmieszczenie miast jest nierównomierne.Wpływa na to szereg czynników,np. środowisko przyrodnicze,klimat,ukształtowanie terenu,gleby,dostęp do wody,występowanie surowców mineralnych.
-W Ameryce znajduje się 6 największych aglomeracji; Nowy York,Los Angeles,Sao Paulo,Rio de Janerio,Buenos Aires.
-Największe skupiska ludności znajdują się na wybrzeżu Atlantyku oraz  w rejonie Wielkich Jezior.
-Rozrastanie się miast prowadzi do powstania megalopolis.
Przepisz notatkę do zeszytu i zrób zadania.
     zad.1 Wymień cechy megalopolis
     zad.2 Jakie są przyczyny powstawania slamsów[faweli].
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość