przejdź do Sochaczew.pl
233752 odwiedzin

historia

A A A
Lekcja 06.04.2020
 
Temat: PRL w latach 1956-1970 (str.187-192)
         1. Mała stabilizacja.
         2. Sytuacja wewnętrzna polski za rządów Władysława Gomułki.
         3. Wydarzenia Grudnia '70 na Wybrzeżu.
Zapisz temat i zagadnienia do zeszytu przedmiotowego, następnie wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,2,3 str. 192
oraz poniższą kartę pracy.
Numery uczniów, których wyznaczam do przesłania na mój adres donut.iwona@wp.pl następujących kart pracy:
"Powojenna odbudowa" - nr 1,3, 7, 11,13
"Polska w czas stalinizmu" - nr. 17, 19,22, 23, 25
"PRL w latach 1956-1970" - nr. 9,15,18, 24,26,
Karty proszę przesłać w poniedziałek 06.04.2020 do godz. 16.00

Lekcja piątek 03.04.2020
Temat: Polski Październik (str. 182-186)
         1. Sytuacja w Polsce po śmierci Stalina.
         2. Przyczyny i znaczenie wydarzeń czerwcowych w Poznaniu w 1956r.
         3. Przejęcie władzy przez Władysława Gomułkę.
         4. Przyczyny i skutki polskiego Października.
Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie przedmiotowym, a następnie pisemnie opracuj w zeszycie powyższe zagadnienia.
W poniedziałek wyznaczę numery uczniów, którzy będą musieli przesłać na mój adres donut.iwona@wp.pl

wskazane  przeze mnie karty pracy, które dotychczas wykonywaliście.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość