przejdź do Sochaczew.pl
261578 odwiedzin

matematyka

A A A

 

15.04.2020

Temat: Zadania geometryczne z zastosowaniem równań.

W zdaniach geometrycznych – poza informacjami podanymi w zadaniu – czasami trzeba skorzystać z własności figur, np.  że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni  lub, że suma miar katów przy jednym ramieniu w trapezie wynosi 180 stopni albo, że kąty przy podstawie we trójkącie równoramiennym mają te same miary itp. Trzeba też pamiętać jak się oblicza pola i obwody figur.  W przypadku zadań geometrycznych warto sporządzić sobie rysunek pomocniczy.

Skorzystajcie również z darmowych wideolekcji na stronie pistacja tv

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/rownania-z-jedna-niewiadoma/plmat072-rownania-zadania

W zeszytach przedmiotowych rozwiążcie zadania 27, 28 i 29 str. 202. Nie odsyłajcie.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość