przejdź do Sochaczew.pl
233810 odwiedzin

historia

A A A
Lekcja kl. 7c 06.04.2020
Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich (str. 170 - 174)
          1. Walki toczone podczas I wojny światowej na ziemiach polskich.
          2. Wkład Legionów Polskich w odzyskanie niepodległości przez Polaków.
          3. Znaczenie uznania przez Francję  i Wielką Brytanię Komitetu Narodowego Polskiego za 
              reprezentację narodu polskiego.
Zapisz temat i zagadnienia do zeszytu przedmiotowego, następnie opracuj powyższe zagadnienia pisemnie w zeszycie  w formie notatki.  
Ponadto  udziel pisemnej odpowiedzi na 1,2,3 pytania do tekstu źródłowego (podręcznik str. 172).
Poproszę, aby uczniowie z kl. 7b: numery z dziennika: 4, 13, 18,22 oraz
                     uczniowie z kl. 7c: numery z dziennika: 1, 6, 16, 19 przesłali na mój adres donut.iwona@wp.pl

                     odpowiedzi na 3 pytania do tekstu źródłowego w poniedziałek 06,04.2020 do godz. 16.00


03-04-2020
Temat: Na frontach I wojny światowej (str. 161-167)
         1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
         2. Walki na zachodzie Europy.
         3. Walki na Bałkanach i we Włoszech.
         4. Klęska państw centralnych.
 Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie, odpowiedz na 1,2,3 ćwiczenie z podręcznika str. 167(Sprawdź się), a następnie  wykonaj poniższą kartę pracy (uczniowie, którzy mogą ją wydrukować wklejają ją do zeszytu).
W poniedziałek wyznaczę niektórych uczniów, podając numery z dziennika, którzy będą mi musieli odesłać poniższą kartę pracy.

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość