przejdź do Sochaczew.pl
227929 odwiedzin

geografia

A A A

03-04-2020

Temat:Transport i łączność.
-Transport dzielimy na samochodowy,kolejowy,wodny śródlądowy i morski,lotniczy i przesyłowy.
-Największe znaczenie w naszym kraju ma transport samochodowy,zarówno w przewozie towarów jak i pasażerów.
-Łączność-to przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty,telefonii,radia telewizji i internetu.
   Przepisz notatkę do zeszytu.

   Napisz jakie rodzaje transportu istnieją w twojej okolicy ,który z wymienionych rodzajów transportu ma najmniejszy, negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.


31.03.20   
 
Temat: Usługi w Polsce.


      Usługi-to dział gospodarki,która nie wytwarza produktów,lecz świadczy usługi ludziom,np.fryzjer,lekarz nauczyciel,aktor.

Wypisz do zeszytu różne rodzaje usług,które są świadczone ludności,skorzystaj z podręcznika.

Drugą część tematu-Transport i łączność omówimy na następnej lekcji.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość