przejdź do Sochaczew.pl
232138 odwiedzin

fizyka

A A A

06.04.2020

Zapisujemy temat : „Temperatura”

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie pochodzenie skali Celcjusza i Kelvina.

Odpowiedz pisemnie  na pytanie: Jak skalę Celcjusza zamienić na skalę Kelvina i odwrotnie (Str. 127)

Rozwiąż przykłady:

a)     0*C = ………K

100*C = ……….K

36,6*C = ………..K

28*C =………..K

 

b)     0K = ……….*C

127K = ………….*C

250K = …………*C

373K = ……………*C


03.04.2020

Zapisujemy w zeszycie temat lekcji: Gazy, ciecze i ciała stałe.

Oglądamy na YouTube filmy edukacyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=9D6gqmHpw8g

https://www.youtube.com/watch?v=WXkZLagSr3U

Na podstawie zdobytej wiedzy i treści z podręcznika odpowiadamy na pyt. 1-6/ 123

 

 


 

Oddajemy sprawdzian : „Praca, moc energia”

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość