przejdź do Sochaczew.pl
232138 odwiedzin

historia

A A A
Lekcja 08.04 środa
Temat: Rewolucje w Rosji (str. 175-179)
        1. Przyczyny, przebieg rewolucji lutowej w Rosji.
        2. Konflikt wewnętrzny w okresie dwuwładzy ( działalność Lenina, ogłoszenie tzw. tezkwietniowych).
        3. Rewolucja październikowa i jej skutki.
        4. Wojna domowa i interwencje sił ententy.
        5. Następstwa polityczne i międzynarodowe rewolucji bolszewickiej i wojny domowej.
Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie a następnie wykonaj poniższą kartę pracy i w miarę możliwości wklej ją do zeszytu.
PRZYPOMINAM, ŻE NIEKTÓRZY Z WAS MIELI PRZESŁAĆ NA MÓJ ADRES WYKONANĄ PRZEZ SIEBIE PRACEĘ DOMOWĄ. PONIŻEJ PODAJĘ NUMERY UCZNIÓW, KTÓRZY NADAL TEGO NIE ZROBILI. PROSZĘ SIĘ POSPIESZYĆ!!!
NUMERY:7, 18, 20, 22
Życzę zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Lekcja kl. 7b 06.04.2020
Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich (str. 170 - 174)
          1. Walki toczone podczas I wojny światowej na ziemiach polskich.
          2. Wkład Legionów Polskich w odzyskanie niepodległości przez Polaków.
          3. Znaczenie uznania przez Francję  i Wielką Brytanię Komitetu Narodowego Polskiego za 
              reprezentację narodu polskiego.
Zapisz temat i zagadnienia do zeszytu przedmiotowego, następnie opracuj powyższe zagadnienia pisemnie w zeszycie  w formie notatki.  
Ponadto  udziel pisemnej odpowiedzi na 1,2,3 pytania do tekstu źródłowego (podręcznik str. 172).
Poproszę, aby uczniowie z kl. 7b: numery z dziennika: 4, 13, 18,22 oraz
                     uczniowie z kl. 7c: numery z dziennika: 1, 6, 16, 19 przesłali na mój adres donut.iwona@wp.pl

                     odpowiedzi na 3 pytania do tekstu źródłowego w poniedziałek 06,04.2020 do godz. 16.00

 


 

Lekcja 01.04.2020

Temat: Na frontach I wojny światowej (161-167)
        1. Przyczyny wybuch Wielkiej Wojny.
        2. Walki na zachodzie Europy.
        3. Walki na Bałkanach i we Włoszech.
        4. Klęska państw centralnych.
    
W oparciu o podręcznik wykonaj kartę pracy do tematu "Na frontach I wojny światowej" (rozdział V temat 2).
W razie pytań podaję mój adres e-mailowy: donut.iwona@wp.pl
Uczniowie, których numery z dziennika podam poniżej, proszeni są o odesłanie poniższej karty pracy w piątek do godz. 17.00

Są to następujące numery uczniów: 7, 9, 14, 19, 20, 22, 23.

7b.historia 02-04-2020

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość