przejdź do Sochaczew.pl
220098 odwiedzin

geografia

A A A
12.03.20  nr1            
Temat-Energetyka.
-energię uzyskujemy ze zródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
-większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym i brunatnym.
Na podstawie tekstu z podręcznika wymień zródła energii odnawialnej i nieodnawialnej.
16.03.20  nr2         
Temat-Zmiany w polskim przemyśle.         
-przemysł to sektor gospodarki który obejmuje wydobywanie surowców mineralnych oraz ich przetwarzanie na produkty służące człowiekowi a także produkty energii i dostarczanie wody.
-w 1989r rozpoczęto restrukturyzację ,czyli przemiany w polskim  przemyśle.
Na podstawie tekstu w podręczniku wykonaj ćwiczenie 3 str137
19.03.20  nr3            
Temat-Gospodarka morska.
-największe polskie porty znajdują się w Gdańsku,Gdyni.Szczecinie i Świnoujściu.
-do największych przeładunków należą masowe,np.ropa naftowa,węgiel kamienny,gaz ziemny.
-drobnicowe,np.owoce sorzęt elektroniczny.
wykonaj zadanie 2 str144
23.03.20   nr4 /5            T
Temat-Podsumowanie działu4. Rolnictwo i przemysł Polski.

Proszę przeczytać podsumowanie i zrobić zadania ze str146.    Na podsumowanie przeznaczam dwie lekcje.Przesłane materiały są uzupełnieniem wcześniej przesłanych tematów.                             

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość