przejdź do Sochaczew.pl
224039 odwiedzin

j.polski

A A A
(środa) 01.04.2020r.  /(czwartek) 02.04.2020r. 
2 jednostki lekcyjne
Temat: ,,Ona jest naprawdę bardzo miłym stworzeniem", czyli o niezwykłym charakterku Ani Shirley.
1. Proszę o wyjaśnienie znaczenia słów: charakter, usposobienie, umysłowość i zapisanie w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji.
Skorzystajcie ze Słownika języka polskiego PWN - wersja online.
2. Podzielcie podane słownictwo na wyrazy nazywające cechy charakteru, usposobienia i  umysłowości (załącznik nr 10).
3. Wyjaśnijcie znaczenie podanych związków frazeologicznych.
Frazeologizmy i ich objaśnienia zapiszcie w zeszycie.
Sięgnijcie do Słownika frazeologicznego PWN lub Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN- wersja online. 
człowiek z charakterem -
mieć charakter -
żelazny charakter -
4. Wyjaśnijcie pisemnie, na czym polegał ,,niezwykły charakterek" bohaterki lektury.
Przykładowa odpowiedź: Ania była bardzo oryginalna, uparta, konsekwentna, realizowała postawione sobie cele, np.: zdobycie stypendium. Potrafiła przezwyciężać trudności - dzieciństwo bez rodziców, pobyt w sierocińcu.
Mam nadzieję, że spróbujecie sami napisać kilka zdań na powyższy temat.
5. Przypomnijcie sobie plan charakterystyki postaci literackiej. Przykładowa notatka:
a) Przedstawienie postaci.
b) Opis wyglądu zewnętrznego.
c) Podanie cech charakteru, usposobienia, umysłowości wraz z uzasadnieniami.
d) Ocena postaci.
6. Zbierzcie słownictwo dotyczące przedstawienia postaci. Informacje zapiszcie w zeszytach.
Około 5-7 zdań.
7. Usystematyzujcie swoje  informacje na temat wyglądu zewnętrznego Ani i wypełnijcie załącznik nr 11.
8. Uporządkujcie cechy dotyczące Ani (załącznik nr12), a następnie uzasadnijcie wybrane określenia przykładami zachowania, postępowania bohaterki.
9. Napiszcie jak oceniacie postać Ani.

TEMAT I ZAŁĄCZNIKI DO LEKCJI UMIESZCZONE ZOSTAŁY TAKŻE NA STRONIE KLASY!!!

 


 

 

Temat: Poznajemy i analizujemy wydarzenia z życia Ani.

1. Zaznaczcie na osi czasu i zilustrujcie wydarzenia z życia Ani przed przybyciem na Zielone Wzgórze (załącznik nr 8).

Wydarzenia, które powinniście uwzględnić i zilustrować:

Narodziny Ani - Brolingbroke w Nowej Szkocji.

Śmierć matki - trzy miesiące po urodzeniu córki.

Śmierć ojca - cztery dni później.

W domu u pani Thomas (do ósmego roku życia).

Pomoc w opiece nad dziećmi pani Hammond (przez dwa i pół roku).

W sierocińcu w Hopetown (cztery miesiące).

U pani Spencer.

2. Uzupełnijcie plan wydarzeń dotyczący pobytu Ani na Zielonym Wzgórzu (załącznik nr 9).

3. Praca domowa

Zaznaczcie w książce fragmenty opisujące Anię Shirley.

PRZYPOMINAM!!!

ZAŁĄCZNIKI SĄ NA STRONIE WASZEJ KLASY.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia!!!!


Dzień dobry Słoneczka,
dziś kolejny dzień w towarzystwie lektury.
PRZYPOMINAM!!! WSZYSTKIE KARTY PRACY WKLEJAMY DO ZESZYTU LUB PRZEPISUJEMY!!!

Temat: ,,Milion razy lepiej być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią znikąd", czyli losy panny Shirley.

1. Wypiszcie wyrazy bliskoznaczne (synonimy) do wyrazu dom (załącznik nr 6). Skorzystaj ze Słownika synonimów PWN - wersja online.  Np.: dom - wieżowiec.

2. Napiszcie krótko w zaszycie jaka jest rola domu (rodziny) w życiu człowieka.

3. Wyjaśnijcie jak rozumiecie znaczenie podanych przysłów.

,,Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej."

,,Tam, gdzie dom, tam rodzina."

,,Dom ciasny, ale własny."

,,W domu jak w raju."

4. Notatka

 Czas wydarzeń:

XIX wiek, pięć lat życia Ani - gdy ją poznajemy ma jedenaście lat, w chwili zakończenia utworu - szesnaście; fabuła lektury obejmuje też wydarzenia wcześniejsze - od narodzin Ani do czasu pojawienia się jej na Zielonym Wzgórzu.

5. Przyporządkuj wydarzenia miejscom, w których się rozgrywają, a następnie uzupełnij zdania odpowiednimi informacjami (załącznik nr7).

Sprawdź!

Zdania z karty pracy: Większość wydarzeń rozgrywa się w Avonlea, miejscowości położonej na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie.

6. Wyjaśnij jak rozumiesz cytat zawarty w temacie.

UWAGA!!!

Załącznik nr 7 , wyjaśnienie przysłów i cytatu z tematu prześlij mi proszę e-mailem. 

Pozdrawiam i życzę powodzenia!!!

Załączniki do lekcji umieszczone zostały pod adresem e-mail, który pani wychowawczyni przekazała Waszym rodzicom.kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość