przejdź do Sochaczew.pl
232143 odwiedzin

matematyka

A A A

Klasa 6D

06.04.2020

Temat: Jaki to procent ?

Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na str. 144, 145.

Do zapamiętania:

Aby wyrazić, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, wystarczy najpierw ustalić, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga  i zamienić ten ułamek na procent.

Skorzystajcie również z darmowych wideolekcji na stronie pistacja tv

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-praktyczne/plmat030-procenty-wprowadzenie

 

Proszę rozwiązać zadania ze strony 65 w ćwiczeniu.

Następnie zeskanujcie zadania i prześlijcie na adres: anetarosinska045@gmail.com, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to proszę zrobić zdjęcie i wysłać SMS na numer 691224485 do 08.04.2020 r.

 

08.04.2020

Temat: Jaki to procent? Ćwiczenia.

Na podstawie wiedzy z poprzedniej lekcji uzupełnijcie zadania ze strony 66 w ćwiczeniu. Nie odsyłajcie.


01.04.2020 i 02.04.2020

Temat: Pola figur-podsumowanie.

W zeszytach przedmiotowych narysujcie i wypełnijcie następującą tabelkę:

Lp

Nazwa figury

Szkic

Wzór na pole powierzchni

Wzór na obwód

1

prostokąt

 

P=a*b

Ob.=2*a+2*b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzorów należy nauczyć się na pamięć.

Następnie na kartce A4  należy rozwiązać następujące zadania:

Do każdego zadania wykonajcie rysunek.


 Zadanie 1. Jeden z boków prostokąta ma 6cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta.

Zadanie 2. Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 10dm.

 Zadanie 3. Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 49cm 2 .

Wskazówka: Żeby obliczyć bok kwadratu trzeba znaleźć liczbę, która pomnożona przez siebie da 49.

Zadanie 4. Jeden bok prostokąta ma 7cm, a drugi jest o 4cm dłuższy. Oblicz pole prostokąta

.

Zadanie 5. Oblicz pole kwadratu o boku 3cm.

Zadanie 6. Łazienka ma kształt prostokąta o wymiarach 4,5m x 2,5m. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10cm potrzeba na wyłożenie podłogi w tej łazience?

Wskazówka: Najpierw trzeba policzyć pole powierzchni łazienki, potem pole jednej płytki(pamiętając o zamianie jednostek), i podzielić.

 Zadanie 7. Oblicz pole równoległoboku, którego bok ma długość 15cm, a wysokość opuszczona na ten bok wynosi 11cm.

Zadanie 8. Pole rombu jest równe 84cm2 . Jedna z jego przekątnych ma długość 12cm. Jaką długość ma druga przekątna? ( dla chętnych).

Zadanie 9. Długości boków równoległoboku są równe: 16cm i 8cm. Wysokość opuszczona na krótszy bok ma 9cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na dłuższy bok?

 Zadanie 10. Jedna przekątna rombu ma długość 12cm, a druga jest 3 razy dłuższa. Oblicz pole rombu.

 

W celu ułatwienia wykonania zadać polecam darmowe videolekcje ze strony pistacja tv

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-w-geometrii/plmat044-pola-figur

 

 Następnie zeskanujcie prace  i prześlijcie na adres: anetarosinska045@gmail.com, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to proszę zrobić zdjęcie i wysłać SMS na numer 691224485 do 06.04.2020 r.


03.04.2020

Temat: Procenty i ułamki.

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika strona 138, 139. Zwróćcie uwagę na zamianę procentów na ułamki zwykłe i dziesiętne (przykłady na stronie 138 w podręczniku). Polecam, również darmowe video lekcje  na stronie pistacja tv

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-praktyczne/plmat030-procenty-wprowadzenie

Następnie należy rozwiązać zadania z ćwiczenia ze strony 63 i 64. Nie odsyłamy.


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość