przejdź do Sochaczew.pl
224198 odwiedzin

historia

A A A

02-04-2020

Temat: Monarchia parlamentarna w Anglii.
        1. Absolutyzm angielski.
        2. Dyktatura Olivera Cromwella.
        3. Ukształtowanie się monarchii parlamentarnej.
 
Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie przedmiotowym, udziel odpowiedzi na 3 pytania ("Sprawdź się"), podręcznik str. 131.
UWAGA UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH!!!
PROSZĘ O PRZESŁANIE ZALEGŁYCH ALBUMÓW NA TEMAT WOJEN XVII - WIECZNYCH, KTÓRE WAM ZADAŁAM PRZED FERIAMI ZIMOWYMI. UCZNIOWIE, KTÓRZY ICH NIE ODDALI, PROSZĘ, ABY  PRZESŁALI  ZDJĘCIA ALBUMU DO PIĄTKU 03.04.2020 DO GODZ. 18.00. (OCZYWIŚCIE MUSZĄ BYĆ PODPISANE)
PONADTO INFORMUJĘ ,ŻE W PRZYSZŁYM TYGODNIU POPROSZĘ NIEKTÓRYCH Z WAS O PRZESŁANIE MI WYKONANYCH KART PRACY W CELU KONTROLI I EWENTUALNEJ OCENY. MÓJ ADRES E-MAILOWY: donut.iwona@wp.pl
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość