przejdź do Sochaczew.pl
224028 odwiedzin

j.polski

A A A

01-04-2020

Klasa 6b

- Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? Na podstawie "Koncertu Wojskiego " fr. "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. (zapisać w zeszycie)

- Wykonaj Kartę pracy zamieszczoną w załączniku. Jeśli masz możliwość, to ją wydrukuj i wklej do zeszytu. Jeśli nie masz takiej możliwości, przepisz ćwiczenia z Karty pracy do zeszytu i uzupełnij zgodnie z poleceniami.

- Następnie w zeszycie wykonaj następujące ćwiczenie: Wypisz z tekstu "Pana Tadeusza" po jednym przykładzie podanych środków poetyckich: epitet, porównanie, uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy.

!!! Jeśli nie pamiętasz znaczenia środków poetyckich, skorzystaj ze słowniczka terminów w podręczniku na str. 348 pt. Twój niezbędnik.

6b.język polski karta pracy 01-04-2020


Klasa 6b

- Temat: Ech muzyka, muzyka... (zapisać w zeszycie)

- Dokończ w zeszycie jedno z podanych zdań: 

a) Lubię słuchać muzyki, ponieważ...

b) Nie lubię słuchać muzyki, ponieważ...

- Zapoznaj się z infografiką w podręczniku na str. 198 i 199

- Wykonaj w zeszycie ćwiczenia Po przeczytaniu: zad.  1,2,3,4 ze str. 200 (podręcznik)

 

Zadane na 31.03.2020 r.

Klasa 6b

- Temat: Czytajmy ze zrozumieniem! Na podstawie fr. "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza - Koncert Wojskiego. (zapisać w zeszycie)

- Na podstawie encyklopedii internetowej (www.encyklopedia.pwn.pl ) zredaguj krótką notatkę biograficzną na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza - notatka w formie encyklopedycznej, czyli najważniejsze fakty dotyczące lat życia i twórczości poety.

- Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem fr. "Pana Tadeusza" - Koncert Wojskiego, który znajduje się w podręczniku na str. 201.

Pamiętaj, aby czytając, nie pomijać przypisów pod tekstem, które objaśniają występujące archaizmy w tekście. 

- Tekst przeczytaj przynajmniej 3 razy!

- Naucz się go pięknie czytać na głos :)

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość