przejdź do Sochaczew.pl
261575 odwiedzin

j. angielski

A A A

KLASA 6 C   DN  15.04.2020

Lesson 1 / 2

Topic : He can run very fast . Czasowniki modalne .

  1. Przepisz do zeszytu notatkę . Można wydrukować i wkleić .Naucz się zastosowania czasowników.

a)      Zastosowanie czasownika can:

- wyraża umiejętność , zdolność zrobienia czegoś wczasie teraźniejszym , np . I can run very fast .

Zamiast can można użyć zwrotu „ be able to „ – być w stanie coś zrobić , np .

I am able to run very fast . jestem w stanie szybko biegać.

-          Pytanie o pozwolenie :

Np. Can I go to the  park ?

Można zastąpić zwrotem – Is it OK if I …? – czy będzie w porządku , jeśli ..?

Np. Is it Ok if I go to the park ?

-          Dajemy pozwolenie

Np. You can use my laptop today .

Można zastąpić zwrotem : - You are allowed to  – wolno ci

Np. You are allowed to use my laptop . Wolno ci dziś użyć mojego laptopa.

-          Prośba o coś ,

Np. Can you help me with Maths ?

Można zastąpić zwrotem : “ Will you …? – czy zechciałbyś ….?

Np. Will you help me with Maths ?

-          Sugerujemy coś :

Np. We can play golf on Monday . Możemy zagrac w poniedziałek w golfa .

Można zastąpić zwrotem :

Let’s…..

Np. Let’s play golf on Monday . Zagrajmy w golfa w poniedziałek .

- Oferujemy coś:

Np. Can I get you something to drink ?  czy mogę dać ci cos do picia ?

Możemy zastapić zwrotem :

Would you like something to drink ?

Shall I get you something to drink ?

b)      Zastosowanie czasownika can’t

-          Wyraża brak umiejętności :

Np. I can’t swim . lub    I am not able to swim . Nie umiem pływać .

- wyraża brak zgody na coś ,

Np. You can’t use my laptop today . lub   You aren’t allowed to use my laptop today .

c)      Zastosowanie czasownika could :

-          Wyraża zdolność lub umiejętność w czasie przeszłym , czyli umiałem coś,

Np . Mary could ride a bike when she was 11. Umiała jeździć na rowerze , gdy miała 11 lat .

Można użyć zwrotu : was / were able to – była zdolna do

Np . She was able to ride a bike when she was 11 .

-          Wyraża brak umiejętności w przeszłości , np.

I couln’t ride a bike when I was 10 . Nie umiałem jęździc na rowerze , gdy miałem 10 lat.

Można uzyc zwrotu : wasn’t/weren’t able to

Np. She wasn’t able to ride a bike when she was 10 .

Nie potrafiła jeździc na rowerze , gdy miała 10 lat .

d)     Użycie czasownika should/shouldn’t- miec powinność

- rady , porady

Np. It’s cold today. You should stay  home .

You shouldn’t eat junk food . Nie powinieneś  jeść niezdrowego jedzenia

e)      Użycie czasownika must/ mustn’t – musieć / nie musieć

 

- konieczność i obowiązek , np. I must tidy my room. Muszę posprzatać mój pokój . Muszę , bo tak chcę .

- rada, porada , np. You must see a dentist . Musisz iść do dentysty( dobrze ci radzę )

 

f)       Uzycie czasownika mustn’t – nie wolno

            - zakaz , np. You mustn’t eat in the classroom . Nie wolno ci jeść w klasie .

      g) Użycie czasownika „have to”/ don’t /doesn’t have to .

            W podobny sposób do „ must „ opisuje on konieczność . Mówimy  ‘ muszę ‘ , bo tak trzeba, bo tak ktoś kazał , np. Nauczyciel, rodzic, itd...

I have to wear a school uniform – muszę nosić mundurek szkolny , bo tak trzeba ( odgórny nakaz )

Eva has to clean her room – Eva musi posprzątać pokój , bo tak kazała jej mama .

I must study more – muszę się więcej uczyć ( bo tak sama chcę ) .

 

Jako pracę domową wykonaj ćwiczenia :

1 i 2 / 56 oraz 3 i 4 str. 57 z podrecznika

W zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2,3,4 / 23 . Do zeszytu wpisz same odpowiedzi . Na prace domową czekam do 18.04.

Adres : dorota.ferginska@onet.pl

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość