przejdź do Sochaczew.pl
220180 odwiedzin

geografia

A A A
Przesłane materiały są uzupełnieniem tematów zadanych wcześniej.
16.03.20 
Lekcja nr1 Rozmieszczenie ludności.Starzenie się społeczeństwa.
    
-Europę zamieszkuje ok.740 mln.ludzi.
-Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok.70 os./km2 i jest nie nierównomierna.

-Niemal wszystkie europejskie społeczeństwa się starzeją. To oznacza, że wzrasta liczba osób starszych a spada liczba osób młodych.

    
Przepisz notatkę do zeszytu.

Praca domowa-zadanie 2 str. 77

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość