przejdź do Sochaczew.pl
233811 odwiedzin

historia

A A A
06-04-2020
Temat: Monarchia parlamentarna w Anglii (str. 127-131)
        1. Absolutyzm angielski.
        2. Dyktatura Olivera Cromwella.
        3. Ukształtowanie się monarchii parlamentarnej.
 
Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie przedmiotowym, udziel odpowiedzi na 3 pytania ("Sprawdź się"), podręcznik str. 131.
UWAGA UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH!!!
PROSZĘ O PRZESŁANIE ZALEGŁYCH ALBUMÓW NA TEMAT WOJEN XVII - WIECZNYCH, KTÓRE WAM ZADAŁAM PRZED FERIAMI ZIMOWYMI. UCZNIOWIE, KTÓRZY ICH NIE ODDALI, PROSZĘ, ABY  PRZESŁALI  ZDJĘCIA ALBUMU, EWENTUALNIE PREZENTACJĘ DO ŚRODY 08.04.2020 DO GODZ. 18.00. (OCZYWIŚCIE MUSZĄ BYĆ PODPISANE)
PONADTO  PROSZĘ UCZNIÓW KL. 6B Z NUMERAMI: 1, 4, 8, 11, 15, 17 O PRZWSŁANIE WYKONANYCH KART PRACY "OŚWIECENIE W EUROPIE" W PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 DO GODZ. 16.00 W CELU KONTROLI I EWENTUALNEJ OCENY. MÓJ ADRES E-MAILOWY: donut.iwona@wp.pl

Temat: Oświecenie w Europie. (str.132 - 137)
         1. Wiek XVIII - wiekiem rozumu.
         2. Wybitni przedstawiciele oświecenia w Europie.
         a) Wolter
         b) Monteskiusz
         c) Jan Jakub Rousseau
         3. Rozwój nauk ścisłych.
         4. Klasycyzm i jego cechy.

Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie przedmiotowym, odpowiedz na 1,2,3 pytanie z podręcznika str. 137 (Sprawdź się), a następnie wykonaj poniższą kartę pracy i wklej ją do zeszytu.

6b.historia 02-04-2020


PIĄTEK
W oparciu o podręcznik wykonaj kartę pracy do tematu "Monarchia absolutna we Francji" (rozdział IV temat 1).
W razie pytań podaję mój adres e-mailowy: donut.iwona@wp.pl

6b historia karta pracy

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość