przejdź do Sochaczew.pl
224099 odwiedzin

matematyka

A A A

Klasa 5B

31.03.2020

Temat: Miary kątów w trójkątach.

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze strony 123.

W celu zrozumienia tematu należy obejrzeć darmowe videolekcje na stronie pistacja tv

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/wielokaty-kola-i-okregi/plmat136-katy-w-trojkatach-i-czworokatach

Następnie proszę wykonać w zeszytach przedmiotowych zadania: 1 str.123,

 2 str. 124( żeby obliczyć miary tych kątów należy pamiętać, że trójkąty te są równoramienne).

01.04.2020

Temat: Prostokąty i kwadraty.

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze strony 125 i 126.

W celu zrozumienia tematu należy obejrzeć darmowe videolekcje na stronie pistacja tv

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/obliczenia-w-geometrii/plmat039-wielokaty-prostokaty-i-kwadraty

Prostokąt i kwadrat , który jest narysowany u góry strony 126 w podręczniku należy przerysować do zeszytu, podpisać tak jak w książce i zapamiętać( szczególnie ważne wiadomości o przekątnych).

Następnie należy wykonać wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń strona 58 i zad. 4 ze strony 59.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość