przejdź do Sochaczew.pl
261347 odwiedzin

historia

A A A
Lekcja historii 15.04.2020 (środa)

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego (str. 179-182)
       1. Rządy Władysława Hermana i Sieciecha.
       2. Bratobójcza wojna między Bolesławem i Zbigniewem.
       3. Panowanie Bolesława Krzywoustego.
       4. Testament Krzywoustego.

Zapisz temat i zagadnienia w zeszycie, a następnie wykonaj załączoną kartę pracy i w miarę możliwości wklej ją do zeszytu.

Wszyscy uczniowie klas piątych, którzy przesłali mi wykonane karty pracy do środy 15.04.2020 otrzymają e-maila z oceną.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość