przejdź do Sochaczew.pl
224220 odwiedzin

j.polski

A A A

01-04-2020

Klasa 5c

- Temat: Ortograficzne przygody. Pisownia wyrazów z "rz" i "ż". (zapisać w zeszycie)

- Na podstawie tabelki "Przypomnienie" w podręczniku na str. 193 wypisz w zeszycie zasady pisowni wyrazów z "rz" i "ż".

- Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń podane zadania: 1 i 2 str. 75 oraz 3 i 4 str. 76


Klasa 5c

- Temat: Trzymaj rękę na pulsie, rozpoznawaj wypowiedzenia. Utrwalenie wiadomości o zdaniu i równoważniku zdania. (zapisać w zeszycie)

- Wykonać zadania od 1 do 6 w zeszycie z podanego obok zestawu ćwiczeń ( link: https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/D18cnZfF2)

 

Zadane na 31.03.2020 r.

Klasa 5c

- Temat: Wykrzyknik - znak pełen emocji.(zapisać w zeszycie)

- Na podstawie tabelki w podręczniku "Nowa wiadomość" napisz w zeszycie w punktach, kiedy stosujemy wykrzyknik.

- Wykonaj następnie w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 97 i 98.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość