przejdź do Sochaczew.pl
224106 odwiedzin

historia

A A A
Temat: Mieszko I i początki Polski.
       1. Mieszko I - pierwszy historyczny władca Polski.
       2. Chrzest Polski i jego skutki.
       3. Dokument "Dagome iudex"
Zapisz temat i punkty do zeszytu przedmiotowego, następnie przepisz "punkty1 i 2 z podsumowania "To już wiem" (podręcznik str. 169) oraz odpowiedz na pytania 1i 2 "Sprawdź się" (podręcznik str. 169).
UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIĄTYCH!
OD TEGO TYGODNIA SAMA WYZNACZAM UCZNIÓW (BĘDĘ PODAWAĆ NUMERY Z DZIENNIKA ORAZ KLASĘ), KTÓRZY BĘDĄ MI ODSYŁAĆ WYKONANE KARTY PRACY, KTÓRE MUSZĄ BYĆ KONIECZNIE PODPISANE I CZYTELNE!
UCZNIOWIE, KTÓRYCH NUMERY Z DZIENNIKA PODAJĘ PONIŻEJ PROSZENI SĄ O ODESŁANIE KARTY PRACY
"PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU V" (WYSŁAŁAM KARTĘ PRACY 2 TYGODNIE TEMU 16 MARCA) W ŚRODĘ 1 KWIETNIA DO GODZ. 17.00. MÓJ E-MAIL: donut.iwona@wp.pl

KLASA 5C - NUMERY UCZNIÓW: 1, 13, 18, 21, 23

W oparciu o podręcznik wykonaj kartę pracy do tematu "Zanim powstała Polska" (rozdział VI temat 1).
W razie pytań podaję mój adres e-mailowy: donut.iwona@wp.pl

Pod koniec tygodnia poproszę niektórych z was o odesłanie na mój adres e-mailowy wykonanych kart pracy w celu kontroli i ewentualnego ocenienia.

5c historia karta pracy

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość