przejdź do Sochaczew.pl
232132 odwiedzin

geografia

A A A
07-04-2020
Temat:Podsumowanie działu 3.
           -Lądy i oceany na Ziemi.
-W ramach utrwalenia wiadomości z działu3,wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika str99,100. Sprawdź się.
 
  Po świętach zrobimy kartę pracy na ocenę.

31.03.20  nr3.  Pierwsze podróże geograficzne.
-Do największych podróżników i odkrywców należą;MARKO POLO,KRZYSZTOF KOLUMB.FERDYNAND MAGELLAN.
-Do największych dokonań XXw. należy; zdobycie bieguna północnego i południowego, zdobycie szczytu Mount Everest ,oraz zejście na dno Rowu Mariańskiego.
-przepisz notatkę do zeszytu.
-na podstawie tekstu z podręcznika napisz czego dokonali wymienieni w notace podróżnicy.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość