przejdź do Sochaczew.pl
227935 odwiedzin

grupa 2

A A A

5b2

02.04.2020

 Nagrania do ćwiczeń z podręcznika  https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan notatek wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: Rozdział 4 – powtórzenie

Ex.1p.66

Przeczytaj tekst oraz zdania. W zeszycie oznacz zdania jako R(prawda), W(fałsz) lub DS. (nie ma o tym mowy)

Ex.2p.66

Przepisz nazwy zawodów do zeszytu i ponumeruj je według obrazków

Ex.3p.66

Napisz nazwy ponumerowanych typów rozrywki

Ex.4p.66

Do podanych czasowników dopisz formy czasu past Simple.

Ex.5p.66

Przepisz do zeszytu zdania stosując czas past Simple. Ptaszek – zdanie twierdzące, krzyżyk – przeczenie.

Ex.6p.66

Przepisz zdania wybierając poprawne słowo.

Jeśli znajdziesz dodatkowy czas, poćwicz czas past Simple:

 https://www.e-ang.pl/cwiczenia,8,Past-Simple.html

http://www.znamangielski.com/files/past-simple-druga-forma-czasownika-1.htm

 

03.04.2020

Nagrania do ćwiczeń z podręcznika  https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan notatek wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: Rozdział 4 – powtórzenie, ciąg dalszy.

Ex.7p.67

Przepisz zdania do zeszytu i ponumeruj je, dopasowywując do luk w dialogu.

Ex.8p.67

Posłuchaj nagrania 50 a następnie przepisz wydarzenia w kolejności, w jakiej wystąpiły w nagraniu.

Ex.9p.67

Ponownie posłuchaj nagrania 50 i napisz krótki tekst o Steve.

 

06. 04.2020

Nagrania do ćwiczeń z podręcznika  https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan notatek wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: What an adventure – sposoby spędzania wolnego czasu.

Ex.1.p.68

Posłuchaj i powtórz .( nagranie 51)

Przepisz do zeszytu i przetłumacz czynności (słowniczek znajduje się na końcu książki)

Ex.2p.69

Zrób 4 kolumny: summer, spring, autumn i winter. Do każdej z nich wpisz, które z form aktywności z ćwiczenia można wtedy robić.

Ex.3p.69

Dokończ zdanie:

I like….

Wpisz, które z czynności z ćwiczenia 1 lubisz.

Przepisz do zeszytu żółtą ramkę ze sposobami wyrażania: zgody (agree), nie zgadzania się (disagree), zaproszenia (invite) i zaakceptowania/odmówienia (akcept/refuje)

Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 28 w zeszycie ćwiczeń – podpisz podanymi wyrażeniami obrazki.

 

 

30.03.2020

Nagrania do ćwiczeń z podręcznika  https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan notatek wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: Instrumenty muzyczne.

Ex.1p.64

Popatrz na obrazki przedstawiające instrumenty. Powtarzaj za nagraniem 46 ich nazwy.

Przepisz słówka z tłumaczeniami z ramki po lewej stronie.

Posłuchaj tekstu o instrumentach muzycznych (nagranie 47) i wypisz do zeszytu nowe słówka lub wyrażenia. Poszukaj ich tłumaczeń w słowniczku z tyłu podręcznika lub w słowniku internetowym.

Ex.3p64

Posłuchaj nagrania jeszcze raz i zapisz w zeszycie typ instrumentów:

  1. Które pomagają utrzymać rytm
  2. Które czasem potrzebują smyczka
  3. Które czasami wyglądają jak rury z dziurami
  4. Którymi grasz wprawiając w ruch ustami
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość