przejdź do Sochaczew.pl
233748 odwiedzin

religia

A A A

RELIGIA – klasa IIa

06/04/2020

Temat: Ostatnia Wieczerza.

Drodzy Uczniowie!

W tym tygodniu przenosimy się do ostatnich dni z życia Pana Jezusa. Będą to wydarzenia, które miały miejsce w dzień zwany Wielkim Czwartkiem.

Wysłuchaj audycji

WIELKI CZWARTEK – Przedszkole Wiary JUNIOR [#19]

https://youtube.com/watch?v=NP1aEBz5og8 

Zapisz do zeszytu:
W Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus ustanowił dwa sakramenty, a mianowicie Sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

Zadanie domowe:
Pamiętajcie o codziennej modlitwie w tym trudnym czasie.

 

 

08/04/2020

                Temat: Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu

Drodzy Uczniowie!

Po ostatniej wieczerzy Jezus udał się z uczniami do Ogrodu Oliwnego.

Przeczytaj w Piśmie Świętym fragment Ewangelii św. Łukasza – (ŁK22,39-46) skorzystaj ze strony Deon.pl, zakładka Biblia. Następnie odpowiedz ustnie na pytania:

  • Jak inaczej nazywa się Ogród Oliwny?
  • Których uczniów Jezus wybrał, by wspólnie z nim czuwali i modlili się?
  • Kto pocieszał Jezusa w czasie modlitwy w ogrodzie?
  • Co w tym czasie robili uczniowie?
  • Jak Jezus spędził ostatnie chwile przed uwięzieniem?
  • Czy Jezus bał się tego, co Go czeka?

Wysłuchaj audycji:

WIELKI PIĄTEK- Przedszkole Wiary JUNIOR [#20]

https://youtube.com/watch?v=7_R_3qwGZGY

Zapisz do zeszyt:
Po ostatniej Wieczerzy, podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, Pan Jezus odczuwał smutek, strach i trwogę, lecz bezgranicznie zaufał Bogu swojemu Ojcu i zgodził się wypełnić Jego Wolę.

Zadanie domowe:
Proszę wykonać pracę plastyczną ,,Tradycje i zwyczaje wielkanocne’’.

Zostaną ocenione, gdy znowu zacznie się nauka w szkole.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość