przejdź do Sochaczew.pl
227936 odwiedzin

grupa 2

A A A

8a2

01.04.2020r.

Thema: Das Wetter.

Przepisz do zeszytu słownictwo z ćwiczenia 1/132 z podręcznika (być może macie inną numerację stron w podręczniku – Kapitel 5, lekcja 3) i podaj jego znaczenie.

Zadanie wykonaj do 02.04.2020r.


02.04.2020r.

Thema: Es regnet.

Zapisz w zeszycie, jaką pogodę przedstawiają wszystkie podane piktogramy (ćwiczenie 2/132).

Napisz w zeszycie, jakie jest rozwiązanie ćwiczenia 3/133 z podręcznika.


03.04.2020r.

Thema: Es schneit.

Przeczytaj dialogi z ćwiczenia 4/133 w podręczniku. Przepisz do zeszytu i uzupełnij zdania znajdujące się pod dialogami.

Proszę o wysłanie rozwiązań wszystkich zadań od 26.03.2020 r. (skan lub zdjęcie zeszytu przedmiotowego) do 06.04.2020 r. na adres jnpracedomowesp7@onet.pl


8a2

01.04.2020r.

Thema: Das Wetter.

Przepisz do zeszytu słownictwo z ćwiczenia 1/108 z podręcznika (być może macie inną numerację stron w podręczniku – Kapitel 5, lekcja 3) i podaj jego znaczenie.

Zadanie wykonaj do 02.04.2020r.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość