przejdź do Sochaczew.pl
261425 odwiedzin

język angielski

A A A

3c

02.04.2020

Do zeszytu przepisujemy to, co jest podkreślone. Nagrania dostępne na stronie https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/new_fairyland_3_podrecznik_wieloletni_mp3

Zdjęcie lub skan notatek w zeszycie wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: I’m so sweet.

Strony 58,59:

Posłuchaj nagrania 68 śledząc tekst w podręczniku, ), nowe słowa zapisz w zeszycie, spróbuj przetłumaczyć używając słownika lub tłumacza online.

Tail- ogon

Everywhere – wszędzie

From my head to my feet – od głowy do stóp

Tummy – brzuch

When I lick my body – gdy liżę swoje ciało

Poćwicz śpiewanie z nagraniem.

Ex.3p.59

Przeczytaj opis Shreka, zapisz w zeszycie, które z podanych słów są poprawne. Sprawdź słuchając nagrania 69.

Ex.5 p.59

Posłuchaj zdania(nagranie 70) i kilkakrotnie powtórz je.

Ex.4p. 60

Na podstawie projektu o Scracie stwórz swój kilkuzdaniowy opis postaci bajkowej używając konstrukcji have got.

 

06.04.2020

Do zeszytu przepisujemy to, co jest podkreślone. Nagrania dostępne na stronie https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/new_fairyland_3_podrecznik_wieloletni_mp3

Zdjęcie lub skan notatek w zeszycie wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: Talent show – pokaz talentów.

Strony 60,61:

Przepisz wyrażenia z góry stron jedno pod drugim i przetłumacz na język polski, następnie kilkakrotnie powtórz za nagraniem 71

Play the piano – grać na pianinie

Dance – tańczyć

Jump –skakać

Fly – latać

Ride a horse – jeździć konno

Swim – pływać

Draw – rysować

 

Posłuchaj nagrania 72 śledząc tekst w podręczniku, ), nowe słowa zapisz w zeszycie, spróbuj przetłumaczyć używając słownika lub tłumacza online.

Can you…? – czy potrafisz…?

I can’t sing – nie umiem śpiewać

Or – czy, lub, ani

I’ve got an idea – mam pomysł

Ex. 2.p.60

Przeczytaj ponownie historyjkę i zapisz pełne zdania dopasowując, co każda z postaci potrafi.

Przepisz zieloną ramkę ze strony 61

Jeśli możesz, obejrzyj prezentację:

https://www.youtube.com/watch?v=G-bLovfEC58

Ex.3p.61

Przepisz zdania wstawiając „can” lub „can’t”

 

 

30.03.2020

Do zeszytu przepisujemy to, co jest podkreślone. Nagrania dostępne na stronie https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/new_fairyland_3_podrecznik_wieloletni_mp3

Zdjęcie lub skan notatek w zeszycie wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: We’re all wet!

Strony 56,57:

Powtórz słówka z góry stron wskazując na obrazki (nagranie 65)

Posłuchaj historyjki (nagranie 66), nowe słowa zapisz w zeszycie, spróbuj przetłumaczyć używając słownika lub tłumacza online.

Body – ciało

Feet –stopy

Wet – mokry

Time for some fun – czas na trochę zabawy

Ex.2p.56

Przeczytaj ponownie historyjkę napisz a lub b w zeszycie (do których osób odnoszą się podkreślone w zdaniach zaimki)

Przepisz do zeszytu zieloną ramkę.

Jeśli możesz, obejrzyj:

Konstrukcja have got – filmik prezentujący formy

https://www.youtube.com/watch?v=JkiOgpHzz5M

Ex.3p.57

Na podstawie zielonej ramki, prezentacji oraz patrząc na obrazki napisz krótkie odpowiedzi.

Ex4.p57

Popatrz i dopasuj liczbę pojedynczą do mnogiej, posłuchaj (nagranie 67) i zapisz w zeszycie pary rzeczowników liczba pojedyncza-liczba mnoga

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość