przejdź do Sochaczew.pl
256313 odwiedzin

grupa 1

A A A

 Odpowiedzi do zadania 2/44, 3/45 i 4/45 w podręczniku (poprawki nanosimy zielonym długopisem):

ex.2/44

1 I did not/didn’t have a lot of toys when I was younger. 2 Queen Elizabeth I did not/didn’t have children.  3 Jack and Paul did not/didn’t have a dog when they were children.  4 Vincent van Gogh did not/didn’t have a wife.

ex.3/45

2 Lucy didn’t have a dog when she was 10 years old, but she had a cat. 3 Lucy didn’t have a mobile phone when she was 10 years old, but she had dolls. 4 Lucy didn’t have a skateboard when she was 10 years old, but she had a bicycle.

ex.4/45

1 Did Albert Einstein have a Noble Prize? Yes, he did. He had a Nobel Prize for Physics. 2 Did Queen Elizabeth I have a husband? No, she didn’t. 3 Did Vincent van Gogh have a lot of money? No, he didn’t.

15th April, 2020

Wednesday

It’s ……………(wpisujemy pogodę)

Topic: have got – czas teraźniejszy.

 

1. Wybieramy sobie jedną kwestię dialogu, który napisaliście w zeszycie na podstawie zadania 1 str. 43 i ćwiczymy ją na pamięć. Można dobrać się w pary, wybrać sobie jeden dialog (ponieważ każdy z Was wysyłał mi swój własny) i wspólnie go przygotować. Będę chciała odpytać Was z tego dialogu w środę 22.04.2020. Chciałabym zaproponować połączenie przez Messengera lub Whatsappa lub inną aplikację. Napiszcie mi w mailu w jaki sposób możemy się połączyć.

2. Jeśli ktoś nie wysłał mi zadań z zeszytu ćwiczeń strony 17 – 19 to poproszę, żeby to zrobił do 18.04.2020 tradycyjnie mailem:

a.kwiatkowskasp7@gmail.com

3. Na ostatniej lekcji ćwiczyliśmy sobie czas przeszły czasownika have got – mieć.

Pamiętamy, że w zdaniu twierdzącym have got zamieniło się na had, w zdaniu przeczącym na didn’t have i w zdaniu pytającym Did + podmiot+have...?

Dzisiaj chciałabym, żebyście przypomnieli sobie czas teraźniejszy czasownika have got- mieć.

Zdanie twierdzące (+)

I have got – ja mam

You have got – ty masz

She has got – ona ma

He has got – on ma

It has got – to ma

We have got  - my mamy

You have got – wy macie

they have got – oni mają

have got skracamy na ‘ve got

has got skracamy na ‘s got

zdanie przeczące(-)

Zdanie przeczące tworzymy przez dodanie not do have got

have not got skracamy na haven’t got

has not got skracamy na hasn’t got

I haven’t got – ja nie mam

You haven’t got – ty nie masz

She hasn’t got – ona nie ma

He hasn’t  got – on nie ma

It hasn’t got – to nie ma

We haven’t got  - my nie mamy

You haven’t got – wy nie macie

they haven’t got – oni nie mają

zdania pytające (?)

Have I got…? – Czy ja mam…? Yes, I have

                                                           No, I haven’t.

Have you got…? – Czy ty masz…? Yes, I have

                                                           No, I haven’t.

Has she got…? – Czy ona ma…? Yes, she has.

                                                           No, she hasn’t.

Has he got…? – Czy on ma…? Yes, he has.

                                                           No, he hasn’t.

Has it got…? – Czy to ma…? Yes, it has.

                                                           No, it hasn’t.

Have we got…? – Czy my mamy…? Yes, we have.

                                                           No, we haven’t.

Have you got…? – Czy wy macie…? Yes, we have.

                                                           No, we haven’t.

Have they got…? – Czy oni mają…? Yes, they have.

                                                           No, they haven’t.

 

4. W ramach przypomnienia tej konstrukcji proszę o wykonanie ćwiczeń interaktywnie na stronie:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_-_Has_got_bb11696gh

Po zakończeniu zadań klikamy Finish i email my answers to my teacher (wysyłacie mailem odpowiedzi do mnie a.kwiatkowskasp7@gmail.com) do 20.04.2020.

 

5.W podręczniku robimy ćwiczenie 1 str.  44. Wstawiacie w luki have/ Has lub had. Pamiętajcie, że yesterday –wczoraj, two days ago –dwa dni temu, on Monday – w poniedziałek, when he was five – kiedy miał 5 lat   wskazują na czas przeszły.

6. W zeszycie ćwiczeń wykonujemy zadania na str. 20

ex.1/20 – zakreśl właściwe słowo

ex. 2/20 – napisz zdania przeczące do zdań w ćwiczeniu 1/20. Pamiętajcie, żeby użyć czasu teraźniejszego lub przeszłego.

ex.3/20 – układamy pytania ze słów i piszemy krótką odpowiedź na podstawie tabeli. Tutaj mamy tylko czas przeszły.

Zdjęcie ćwiczeń prześlijcie mi do 22.04.2020 na adres: a.kwiatkowska@gmail.com

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość